Likvidaci heren brzdí ministerstvo financí.

1499

shlédnutí