Likvidaci heren brzdí ministerstvo financí.

1470

shlédnutí