Likvidaci heren brzdí ministerstvo financí.

1452

shlédnutí