Likvidaci heren brzdí ministerstvo financí.

1408

shlédnutí