Likvidaci heren brzdí ministerstvo financí.

1555

shlédnutí