Likvidaci heren brzdí ministerstvo financí.

1251

shlédnutí