Slavnostní posvěcení restaurované fresky v kostele Svatého Martina v Sedlčanech

1070

shlédnutí