Slavnostní posvěcení restaurované fresky v kostele Svatého Martina v Sedlčanech

1019

shlédnutí