Slavnostní posvěcení restaurované fresky v kostele Svatého Martina v Sedlčanech

960

shlédnutí