Slavnostní posvěcení restaurované fresky v kostele Svatého Martina v Sedlčanech

816

shlédnutí